2 thoughts on “Đăng ký nhận khuyến mãi mẫu thử O HUI

  1. Trần Thi Hồng says:

    Thôn Hiền Lương xã Phù Lương huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh

    • MaiPhuongOhui says:

      Cảm ơn bạn Hồng đã quan tâm tới nhãn hàng OHUI. Hiện nay chương trình đã kết thúc, hẹn bạn nhận mẫu thử vào một ngày gần nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *